Apraksts

”Raibā pasaule 1. klase. Sociālās zinības” ir paredzēta visam mācību gadam.

Mācību saturs grāmatā ir izkārtots tematiskās nodaļās: Labdien, raibā pasaule!, Rudens nāk, rudens nāk!, Skaista mana tēvu zeme, Ziema brauca pār kalniņu, Darbs dara meistaru, Vesels augšu, stiprs būšu, Visi gaida vasariņu.

Katru no minētajām nodaļām veido vairākas saturiski savstarpēji vienotas tēmas. Šī mācību grāmata ir viena no komplekta „Raibā pasaule” sastāvdaļām. Pēc skolotāja ieskatiem mācību procesā var izmantot esošās darba burtnīcas „Sociālās zinības 1. klasei”.

Iesaki draugiem