Apraksts

Mācību grāmata ”Raibā pasaule 1. klase. Dabaszinības” ir paredzēta visam mācību gadam.

Mācību saturs grāmatā ir izkārtots tematiskās nodaļās: Labdien, raibā pasaule!, Rudens nāk, rudens nāk!, Skaista mana tēvu zeme, Ziema brauca pār kalniņu, Darbs dara meistaru, Vesels augšu, stiprs būšu, Visi gaida vasariņu.

Katru no minētajām nodaļām veido vairākas saturiski vienotas tēmas.

Šī mācību grāmata ir viena no komplekta „Raibā pasaule” sastāvdaļām.

Iesaki draugiem