Apraksts

Komplektā RAIBĀ PASAULE. 1. KLASE loģiski turpinās iepriekšējā komplektizdevuma “Raibā pasaule. 6 gadi” ievērotās konceptuālās nostādnes, integrētā pieeja un didaktiskie principi.

Komplekta sastāvdaļās ir vienota struktūra un iekārtojums. Tas palīdz bērnam orientēties katrā mācību grāmatā.

Jaunākā skolas vecuma bērni jaunu informāciju ātri uztver ar interesantu tēlu, spēļu un uzdevumu palīdzību. Tāpēc šī komplekta varoņi, kas ir bērnu vienaudži – dvīņi Ina un Ivo, Kamila, Saša un citi pirmklasnieki, skolēnus pakāpeniski ievada mācību procesā, runājot, klausoties un lasot par dažādām tēmām.

Mācību grāmata ir paredzēta 1. klases 1. pusgadam.

Mācību grāmata nodrošina iespēju attīstīt skolēnu valodas pamatkompetences – komunikatīvo, valodas, sociokultūras un mācīšanās.

Mācību saturs grāmatā ir izkārtots četrās tematiskās nodaļās: Labdien, raibā pasaule!, Rudens nāk, rudens nāk!, Skaista mana tēvu zeme, Ziema brauca pār kalniņu. Katru no minētajām nodaļām veido vairākas saturiski savstarpēji vienotas tēmas.

Ielikumā “Lasīsim” ir ietverti literāro darbu fragmenti.

Iesaki draugiem