Apraksts

Mācību grāmata ir paredzēta 1. klases 2. pusgadam.

Mācību grāmata nodrošina iespēju attīstīt skolēnu valodas pamatkompetences – komunikatīvo, valodas, sociokultūras un mācīšanās.

Mācību saturs grāmatā ir izkārtots četrās tematiskās nodaļās: Darbs dara meistaru,  Vesels augšu, stiprs būšu, Sāk saulīte rotāties, Visi gaida vasariņu. Katru no minētajām nodaļām veido vairākas saturiski savstarpēji vienotas tēmas.

Ielikumā “Lasīsim” ir ietverti literāro darbu fragmenti.

Grāmatu ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2015. gadā.

Iesaki draugiem