Apraksts

Izmēģini šeit!

Izglītības iestāžu pirkumi internetā

Materiāla instalēšanas un lietošanas pamācība

Interaktīvais mācību materiāls “Ķīmija 12. klasei” ir noslēdzošais materiāls par ķīmiju iZvaigzne sērijā (piedāvājumā arī ir "Ķīmija 8. klasei", "Ķīmija 9. klasei", "Ķīmija 10. klasei" un "Ķīmija 11. klasei").

Materiālu "Ķīmija 12. klasei" ir recenzējis projekta "Skola2030" dabaszinātņu un inženierzinātņu satura izstrādes vecākais eksperts Pāvels Pestovs, tāpēc materiāla saturs atbilst spēkā esošajām IZM noteiktajām valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām ķīmijā. Šis interaktīvais mācību materiāls satur bagātīgu ilustratīvo materiālu – video, animācijas, slaidrādes un simulācijas, kas ieinteresēs un radīs izpratni par organisko ķīmiju. Interaktīvi uzdevumi ar tūlītēju atgriezenisko saiti nostiprinās iegūtās zināšanas. Interaktīvo mācību materiālu “Ķīmija 12. klasei” var izmantot gan darbam klasē skolotāja vadībā, gan skolēna patstāvīgam darbam mājās. Skolotājs mācību materiālu var demonstrēt uz interaktīvās tāfeles vai klasē ar projektoru, padarot savas mācību stundas aizraujošākas. Skolēni materiālu var izmantot patstāvīgi, lai apgūtu vai nostiprinātu mācību vielu, sagatavotos ieskaitei vai eksāmenam.

Materiāls sastāv no 7 nodaļām: “Organiskās vielas. Ogļūdeņraži”, “Ogļūdeņražu funkcionālie atvasinājumi”, “Karbonskābes, to funkcionālie atvasinājumi. Aizvietotās karbonskābes”, “Dabas vielas”, “Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli”, “Ķīmijas tehnoloģijas”, “Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība”. Nodaļās apskatīti šādi temati.

 • Organiskās vielas un to uzbūve
 • Organisko vielu nomenklatūra, izomērija
 • Alkāni un cikloalkāni
 • Alkānu un cikloalkānu ķīmiskās īpašības
 • Alkēni
 • Alkēnu ķīmiskās īpašības
 • Benzols. Aromātiskie ogļūdeņraži
 • Halogēnogļūdeņraži
 • Halogēnalkānu ķīmiskās īpašības
 • Spirti
 • Spirtu ķīmiskās īpašības
 • Aldehīdi un ketoni
 • Amīni
 • Karbonskābes
 • Karbonskābju funkcionālie atvasinājumi
 • Aizvietotās karbonskābes. Aminoskābes
 • Ogļhidrāti
 • Olbaltumvielas un nukleīnskābes
 • Tauki un ziepes
 • Polimerizācijas reakcijās iegūtie polimēri
 • Polikondensācijas reakcijās iegūtie polimēri
 • Naftas pārstrāde
 • Ogļūdeņraži kā degviela
 • Etanols un tā ražošana
 • Gaisa piesārņojums
 • Ūdens piesārņojums
 • Augsnes piesārņojums

Materiālā iekļautie temati papildina jebkuru ķīmijas mācību grāmatu.

Apgūstiet eksaktās zinātnes mūsdienīgi!

Tā kā arvien vairāk ir datoru, kuros nav iespējams ievietot CD vai DVD diskus, arī "Ķīmija 12. klasei" – līdzīgi kā vairāki citi šīs sērijas interaktīvie materiāli jau kopš 2018. gada septembra – būs pieejams kā lejupielādējams fails. Atgādinām, ka šāda formāta interaktīvo mācību materiālu iegāde notiek apgāda mājaslapā www.zvaigzne.lv sadaļā "Lejupielādes".

Iesaki draugiem