Apraksts

Izmēģini šeit!

Izglītības iestāžu pirkumi internetā

Materiāla instalēšanas un lietošanas pamācība

Interaktīvais mācību materiāls “Ķīmija 9. klasei” sastāv no 22 tematiem, kuri sakārtoti 6 nodaļās: “Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība”, “No izejvielas līdz produktam”, “Ogļūdeņraži un to izmantošana”, “Daudzveidīgi materiāli un to izmantošana”, “Organisko un neorganisko vielu pārvērtības”, “Cilvēks vielu pasaulē”.

Interaktīvais mācību materiāls satur bagātīgu ilustratīvo materiālu – video, animācijas, slaidrādes un simulācijas, kas ieinteresēs un radīs izpratni par ķīmiskiem procesiem, vielu daudzveidību un to pārvērtībām. Interaktīvi uzdevumi ar tūlītēju atgriezenisko saiti nostiprinās iegūtās zināšanas.

Interaktīvais mācību materiāls paredzēts gan darbam klasē skolotāja vadībā, gan skolēna patstāvīgam darbam mājās. Skolotājs mācību materiālu var demonstrēt uz interaktīvās tāfeles vai klasē ar projektoru, padarot savas mācību stundas aizraujošākas. Skolēni materiālu var izmantot patstāvīgi, lai apgūtu mācību vielu, sagatavotos ieskaitei vai eksāmenam. Materiālā iekļautie temati papildina jebkuru ķīmijas mācību grāmatu. Apgūstiet eksaktās zinātnes mūsdienīgi!

Interaktīvais mācību materiāls “Ķīmija 9. klasei” ir lokalizēts un veidots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām valsts standarta pamatizglītībā prasībām ķīmijā.

Tematu saraksts “Ķīmija 9. klasei”

1. Atkārtojums
2. Oksīdu iegūšana un ķīmiskās īpašības
3. Metālu ķīmiskās īpašības
4. Sāļu iegūšana un ķīmiskās īpašības
5. Saikne starp neorganisko vielu klasēm
6. Metālu iegūšanas metodes
7. Kaļķakmens un tā izmantošana
8. Alkāni
9. Alkēni un alkīni
10. Fosilais kurināmais
11. Naftas produktu degšana un ietekme uz vidi
12. Metālu fizikālās un mehāniskās īpašības
13. Metālu sakausējumi
14. Polimēru materiāli
15. Spirti
16. Karbonskābes
17. Saikne starp neorganiskām un organiskām vielām
18. Ogļhidrāti un vitamīni
19. Olbaltumvielas
20. Pārtikas piedevas
21. Mazgāšanas un kosmētikas līdzekļiem
22. Ķīmija lauksaimniecība

Lejupielādējamais materiāls ir identisks DVD formāta materiālam "Ķīmija 9. klasei. Interaktīvs mācību materiāls".

Tehniskā specifikācija: 1 GHz Intel Pentium III vai līdzvērtīgs procesors; 1 GB RAM; ar DirectX 9 savietojama integrētā 128 MB videokarte; 1,2 GB vietas uz cietā diska; Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2000 vai XP; Adobe Flash Player 8 vai jaunāks.

Iesaki draugiem