Apraksts

Izmēģini šeit!

Izglītības iestāžu pirkumi internetā

Materiāla instalēšanas un lietošanas pamācība

Interaktīvais mācību materiāls “Ķīmija 8. klasei” ir lokalizēts un veidots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām valsts standarta pamatizglītībā prasībām ķīmijā. Materiālā iekļautie temati papildina jebkuru ķīmijas mācību grāmatu un ir lielisks veids, kā aizraujoši apgūt jauno vielu vai atkārtot zināšanas. Materiālu var izmantot stundu laikā vai fakultatīvu nodarbībās skolotāja vadībā, uz interaktīvās tāfeles, ar projektoru, kā arī individuāli mājas datorā.

Interaktīvajā mācību materiālā “Ķīmija 8. klasei” ir iekļauti 28 temati, kas sakārtoti 7 nodaļās: “Darbs ķīmijas laboratorijā”, “Vielas un to īpašības”, “Vielu mikropasaule”, “Vielas daudzums un ķīmiskās pārvērtības”, “Gaiss un gāzu īpašības”, “Skābes, bāzes un sāļi”, “Ūdens un šķīdumi”. Īpaša uzmanība ir pievērsta darba drošībai ķīmijas laboratorijā – pareizai laboratorijas ierīču lietošanai un eksperimentu veikšanai, rīcībai ārkārtas situācijās, kā arī drošai ķīmisko vielu izmantošanai. Katrā no tematiem ir bagātīgs ilustratīvais materiāls video, animāciju, slaidrāžu un simulāciju veidā, kas ieinteresēs un veicinās izpratni par ķīmiskiem procesiem, vielu daudzveidību un to pārvērtībām. Interaktīvi uzdevumi ar tūlītēju atgriezenisko saiti ļaus pārbaudīt un nostiprināt iegūtās zināšanas. Skolēniem ir iespēja jebkurā brīdī atgriezties pie jau aplūkotajiem tematiem, izveidot saviem mācību mērķiem atbilstošus tematu sarakstus, redzēt savu progresu, pieļautās kļūdas, skatīt atbildes, kā arī izmantot papildrīkus – skaidrojošo vārdnīcu, ķīmisko elementu periodisko tabulu, kalkulatoru un biogrāfijas.

Strādājot ar šo materiālu, skolēni var nostiprināt un papildināt savas zināšanas, sagatavoties ieskaitēm, pārbaudes darbiem, eksāmeniem, kā arī apgūt ķīmiju patstāvīgi mājās, bet skolotāji – padarīt savas stundas aizraujošākas, dinamiskākas, neparastākas un atraktīvākas, demonstrējot mācību vielu uz interaktīvās tāfeles vai klasē ar projektoru. Apgūstiet eksaktās zinātnes mūsdienīgi ar aizraujošiem interaktīvajiem mācību materiāliem!

Tematu saraksts “Ķīmija 8. klasei”

I Darbs ķīmijas laboratorijā
1. Laboratorijas trauki, piederumi un ierīces
2. Darba drošības noteikumi
3. Noteikumi, strādājot ar šķidrumiem un cietām vielām

II Vielas un to īpašības
4. Ķermeņi un vielas
5. Gāzu, šķidrumu un cietu vielu īpašības
6. Vielas stāvokļa maiņa
7. Vielu maisījumi
8. Vielu fizikālās un ķīmiskās pārvērtības

III Vielu mikropasaule
9. Vienkāršas vielas, ķīmiskie savienojumi un elementi
10. Atoma uzbūves teorijas
11. Atoma uzbūve
12. Ķīmisko elementu periodiskā tabula
13. Ķīmiskās saites
14. Cietu vielu uzbūve un alotropija

IV Vielas daudzums un ķīmiskās reakcijas
15. Relatīvā atommasa, molekulmasa, mols un molmasa
16. Ķīmisko reakciju vienādojumi
17. Ķīmisko reakciju veidi un pazīmes
18. Aprēķini pēc vielu formulām un reakciju vienādojumiem

V Gaiss un gāzu īpašības
19. Gaiss
20. Gāzu moltilpums
21. Gāzu iegūšana, uzkrāšana un pierādīšana

VI Skābes, bāzes un sāļi
22. Indikatori un pH
23. Skābes un to īpašības
24. Bāzes un to īpašības
25. Neitralizācijas reakcijas

VII Ūdens un šķīdumi
26. Ūdens dabā
27. Ūdens īpašības
28. Vielu šķīdība ūdenī.

Lejupielādējamais materiāls ir identisks DVD formāta materiālam "Ķīmija 8. klasei. Interaktīvs mācību materiāls".

Tehniskā specifikācija: 1 GHz Intel Pentium III vai līdzvērtīgs procesors; 1 GB RAM; ar DirectX 9 savietojama integrētā 128 MB videokarte; 1,2 GB vietas uz cietā diska; Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2000 vai XP; Adobe Flash Player 8 vai jaunāks.

Iesaki draugiem