Apraksts

Izmēģini šeit!

Izglītības iestāžu pirkumi internetā

Materiāla instalēšanas un lietošanas pamācība

“Ķīmija 11. klasei” ir interaktīvs mācību materiāls, kas sastāv no animācijām, video, slaidrādēm, simulācijām un uzdevumiem. Tie paredzēti skolēna zināšanu un izpratnes pārbaudīšanai. Šo materiālu var izmantot gan skolā mācību stundu laikā skolotāja vadībā, gan mājās, skolēnam darbojoties patstāvīgi. Atšķirībā no līdzīgiem digitālajiem mācību materiāliem, “iZvaigzne” sērijas materiālos skolēns, atbildot nepareizi, saņem skaidrojumu vai pamācību, kā rīkoties, lai iegūtu pareizu atbildi. Šāda pieeja veicina izpratni, liek uzdot jautājumus, kāpēc kļūda tika pieļauta. Tā kā ir iespēja vairākkārt noskatīties animācijas vai video, apturēt tās un apdomāt redzēto, katrs skolēns mācību vielu var apgūt sev piemērotā tempā.

Interaktīvais mācību materiāls veidots, balstoties uz vispārējās vidējās izglītības standartu ķīmijā. “Ķīmija 11. klasei” sastāv no 20 tematiem, kuri sakārtoti 4 nodaļās:
I Metālu vispārīgs raksturojums, iegūšana
II Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības
III Nemetālu vispārīgs raksturojums, ķīmiskās īpašības
IV Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā

Mācieties mūsdienīgi, uzlabojiet savas zināšanas, gatavojieties ieskaitēm un pārbaudes darbiem, izmantojot interaktīvos mācību materiālus!

Tehniskā specifikācija: 1 GHz Intel Pentium III vai līdzvērtīgs procesors; 1 GB RAM; ar DirectX 9 savietojama integrētā 128 MB videokarte; 500 MB vietas uz cietā diska; Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2000 vai XP; Adobe Flash Player 8 vai jaunāks.

Iesaki draugiem