Apraksts

Darba burtnīca izmantojama kopā ar mācību grāmatu “Pasaules vēsture pamatskolai 3”, apgūstot 8. klasē jauno un jaunāko laiku vēsturi līdz 20. gs. 20. gadiem. Katrai stundai paredzēta viena darba lapa ar atbilstošiem uzdevumiem patstāvīgajam darbam klasē vai mājās, kuri palīdz nostiprināt zināšanas un veidot prasmes vēstures apguvē.

Publikācijas

Iesaki draugiem