Apraksts

Mācību komplekts 6. klasei atbilst jaunajam mācību priekšmeta standartam „Pasaules vēsture” Mācību materiāli grāmatā, darba burtnīcā un skolotāja grāmatā sagatavoti un plānoti atbilstoši Valsts Izglītības satura centra izstrādātajam Mācību priekšmeta programmas paraugam “Pasaules vēsture” un aptver aizvēstures periodu, Seno Austrumu civilizācijas, Senās Romas un Senās Grieķijas vēsturi, kā arī dod ieskatu Eiropas zemju attīstībā agrajos viduslaikos.

Skolēnu interesi par apgūstamajām tēmām nodrošina daudzveidīgi mācību materiāli – autoru teksts, rakstītie vēstures avoti, dažādi viedokļi par vēstures notikumiem, svarīgāko jēdzienu skaidrojumi, laika līnijas, uzziņas, mākslas darbu reprodukcijas un krāsainas kartes.

Mācību grāmatas autores ir vēstures skolotājas Sarmīte Goldmane (Rīgas 84. vidusskola), Aija Kļaviņa un Ināra Misāne (Rīgas Franču licejs), Ligita Straube (Rīgas 85. vidusskola).

Grāmata “Pasaules vēsture pamatskolai 1” paredzēta 6. klasei un var tikt izmantota paralēli ar šo pašu autoru grāmatu “Latvijas vēsture pamatskolai 1”.

Iesaki draugiem