Apraksts

 „Zīle. Ābecīte 1. klasei” veidota atbilstoši septiņgadīgu bērnu psiholoģiskajām īpatnībām, interesēm un vajadzībām. Mācību un vingrināšanās uzdevumus bērni veic tieši ābecē, un tie, neskaitot burtu un skaņu iepazīšanu un lasīšanu, ir daudzi un dažādi – burtu un vārdu norakstīšana, attēla un atbilstošās lasāmās vielas savienošana, krustvārdu mīklu atminēšana, izlaisto burtu ierakstīšana vārdos utt. „Zīlē. Ābecītē 1. klasei” ir daudz vēstījuma tipa tekstu par pašu skolasbērnu dzīvi, dzīvnieciņu dzīvi u. c. Bērns mācās lasīt arī rakstot, tāpēc ir ierādīta vieta burtu, vārdu un teikumu rakstīšanai.

Iesaki draugiem