Apraksts

Mācību grāmata paredzēta darbam otrajā semestrī. Divām latviešu valodas stundām ir paredzētas trīs lappuses.
Šajā grāmatā ievietoti dažādi daiļliteratūras darbi, kā arī latviešu folkloras sacerējumi. Ir arī bērnu darbi. Aiz teksta doti jautājumi un uzdevumi, kas saistīti ar visu četru valoddarbības prasmju attīstīšanu. Mācību grāmatas lappušu malās ir piedāvāts materiāls mācību procesa dažādošanai.
Grāmatā ievietotā viela rosina skolēnus izzināt apkārtējo pasauli, izprast sevi. Tā attīsta skolēnu pašizteikšanās vēlmi un veido radošās darbības pieredzi.
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2005. gadā.

Iesaki draugiem