Apraksts

Mācību grāmata tāpat kā citas komplekta „Zīle” sastāvdaļas nodrošina iespēju attīstīt skolēnu valodas pamatkompetences – komunikatīvo, valodas, sociokultūras un mācīšanās. Visus četrus valoddarbības veidus skolēni apgūst kompleksi, nenodalot citu no cita. Iepazīstināšana ar burtiem un to rakstītmācīšana notiek vienotā secībā.
Grāmatā ievietoti dažādi daiļliteratūras darbi. Pēc teksta piedāvāti jautājumi un uzdevumi. Uz lappušu malām ir materiāls mācību procesa dažādošanai. Īpaša uzmanība pievēršama vingrinājumiem pirkstiem un rokām, kas palīdz radīt labvēlīgus apstākļus runas attīstībai.
Grāmata ir saņēmusi Eiropas Izglītības izdevniecību apvienības izcilības balvu.
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2005. gadā.

Iesaki draugiem