Apraksts

Rokasgrāmata izmantojama, strādājot ar mācību komplektiem „Mazā Zīle. Latviešu valoda 1. klasei”, „Zīle. Latviešu valoda 1. klasei”.
Rokasgrāmatā skolotājiem ir mācību priekšmeta programma; metodiskie ieteikumi darbam ar visiem komplektos iekļautajiem mācību līdzekļiem; sniegti paskaidrojumi par darbu stundā, par burtnīcu izmantošanu. Grāmatā ir iekļauts bagātīgs papildmateriālu klāsts, kuru skolotājs pēc saviem ieskatiem var izmantot stundās.

Iesaki draugiem