Apraksts

Izdevums izmantojams kopā ar mācību grāmatu „Mājturība un tehnoloģijas 8. klasei”. Atbilstoši skolēnu grāmatas nodaļām autori izstrādājuši mācību mērķus un uzdevumus; sasniedzamos rezultātus; stundu sadalījumu, katras tēmas metodisko apskatu un papildmateriālus.
Autori piedāvā savu pieeju mājturības un tehnoloģiju mācīšanai 8. klasē, vienlaikus uzsverot brīvas interpretācijas nepieciešamību ikviena skolotāja darbā. Skolotāja grāmatā ievietotā mājturības un tehnoloģiju kursa programma piedāvā iespēju izvērtēt skolēnu mācību sasniegumus 8. klases beigās.

Iesaki draugiem