Apraksts

Autori ir pieredzes bagāti mājturības skolotāji, kas apkopojuši ilgajos darba gados uzkrāto pieredzi. Komplektizdevums balstās uz pamatizglītības standartu mājturībā.
Mācību grāmata dos zināšanas par svarīgākiem uzturmācības un mājokļa jautājumiem; sniegs ieskatu latviešu etnogrāfijā un kompozīcijas pamatos; dos norādījumus, kā apgūt vienkāršākās šūšanas, izšūšanas, adīšanas un batikošanas tehnikas; kā strādāt ar kokapstrādes darbarīkiem un pagatavot vienkāršus izstrādājumus no koka.
Mācību grāmata sarakstīta saistošā valodā, mācību teksts papildināts ar latviešu tautas sakāmvārdiem, ticējumiem un padomiem, kas saglabājušies no sendienām, kā arī sniegts ieskats jaunākajās tehnoloģijās, kas tiek izmantotas mājsaimniecība.

Iesaki draugiem