Apraksts

Pieredzes bagāto pedagogu veidotā mācību grāmata ir izstrādāta atbilstoši Valsts pamatizglītības standartam „Mājturība un tehnoloģijas” un ir daļa no izglītības jomas „Cilvēks un sabiedrība”. Šo grāmatu 2008. gadā ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.
Mācību grāmata ir sadalīta deviņās tematiskās nodaļās, savukārt katra nodaļa – tēmās: mājoklis, uzturs, adīšana, aušana, apģērbs un šūšana, grafiskā valoda, kā arī metālapstrāde un kokapstrāde. Kompozīcija šajā izdevumā nav izdalīta atsevišķi, taču tās jautājumi caurvij visas apgūstamās tēmas. Mācību grāmatu noslēdz skaidrojošā vārdnīca. Tāpat kā iepriekšējos izdevumos, arī šajā īpaši izcelti gan skolēniem domāti padomi, kuru ievērošana nodrošinās veicamā darba iespējami kvalitatīvāku izpildi, gan svarīgākie nosacījumi, jēdzieni un ieteikumi, kuri būtu jāņem vērā. Kā vienmēr liela uzmanība pievērsta drošības jautājumiem.

Iesaki draugiem