Apraksts

Grāmatas "Starptautiskās tiesības" trešā, pārstrādātā, bagātīgi papildinātā un četrās daļās publicētā izdevuma II daļa.
Izdevumā aplūkotas starptautiskās līgumu tiesības, diplomātiskās un konsulārās tiesības, gaisa tiesības, kosmosa tiesības. Atsevišķā nodaļā raksturotas starptautiskās organizācijas – ANO, Eiropas starptautiskās organizācijas, Eiropas Padome, NATO, Rietumeiropas Savienība, Eiropas drošības un sadarbības organizācija – un aplūkots to darbības tiesiskais regulējums.
Izdevums paredzēts bakalaura līmeņa studentiem, maģistrantiem un doktorantiem. To kā plašu izziņas materiālu var izmantot Latvijas diplomāti, juristi, politiķi un citi starptautisko publisko tiesību reglamentētās sfēras darbinieki.

Iesaki draugiem