Apraksts

Grāmatas "Starptautiskās tiesības" trešā, pārstrādātā, bagātīgi papildinātā un četrās daļās publicētā izdevuma I daļa.
Visas četras daļas kopā veido visapjomīgāko starptautiskajām publiskajām tiesībām veltīto darbu Latvijas vēsturē. Šī darba autors ir profesors, habilitētais tiesību zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, LU Starptautisko attiecību un diplomātijas katedras vadītājs Juris Bojārs. Izdevumos analizēti dažādi starptautiskie dokumenti, kas pētīti Dāga Hammeršelda bibliotēkā, ANO literatūras un dokumentu depozitārijā, Upsalas Universitātē, Starptautisko tiesību unifikācijas institūtā Romā, Salīdzināmo tiesību institūtā Lozannā un Hāgas Miera pils bibliotēkā. Izdevumu tekstu interesantāku padara autora personiskās pārdomas par daudziem pasaulē notiekošajiem procesiem.
I daļā aplūkota starptautisko attiecību un tiesību attīstība no senajiem laikiem līdz XXI gadsimta sākumam, iztirzāts starptautisko tiesību raksturs, avoti un principi, raksturotas valstis kā starptautisko tiesību subjekti, analizētas pašnoteikšanās tiesības, jūras tiesības, cilvēka tiesības. Atsevišķas nodaļas veltītas tādiem jautājumiem kā valsts teritorija, iedzīvotāji un valsts tiesību pēctecība. Pielikumā dots saraksts, kurā norādīti daudzpusējie starptautiskie līgumi, kuros no 1990. gada 4. maija līdz 2004. gada aprīlim piedalījās Latvijas Republika.
Izdevums paredzēts bakalaura līmeņa studentiem, maģistrantiem un doktorantiem. To kā plašu izziņas materiālu var izmantot Latvijas diplomāti, juristi, politiķi un citi starptautisko publisko tiesību reglamentētās sfēras darbinieki.

Iesaki draugiem