Apraksts

Grāmatas "Starptautiskās tiesības" trešā, pārstrādātā, bagātīgi papildinātā un četrās daļās publicētā izdevuma III daļa.
Izdevumā aplūkotas šādas ļoti sarežģītas starptautisko publisko tiesību apakšdisciplīnas: starptautiskā justīcija, starptautisko strīdu mierīga noregulēšana un miera saglabāšana, starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiski tiesiskā atbildība.
Izdevums paredzēts bakalaura līmeņa studentiem, maģistrantiem un doktorantiem. To kā plašu izziņas materiālu var izmantot Latvijas diplomāti, juristi, politiķi un citi starptautisko publisko tiesību reglamentētās sfēras darbinieki.

Iesaki draugiem