Apraksts

Grāmatas "Starptautiskās tiesības" trešā, pārstrādātā, bagātīgi papildinātā un četrās daļās publicētā izdevuma IV daļa.
Grāmatā aplūkotas divas pēc reglamentējošo dokumentu skaita visapjomīgākās starptautisko publisko tiesību apakšdisciplīnas: 1) starptautiskā drošība un atbruņošanās un 2) vides aizsardzība.
Izdevums paredzēts bakalaura līmeņa studentiem, maģistrantiem un doktorantiem. To kā plašu izziņas materiālu var izmantot Latvijas diplomāti, juristi, politiķi un citi starptautisko publisko tiesību reglamentētās sfēras darbinieki.

Iesaki draugiem