Apraksts

Jaunais Guntas Šusteres veidotais komplektizdevums “Latvijas ģeogrāfija 9. klasei” veidots atbilstoši pamatizglītības standartam ģeogrāfijā. Mācību komplektizdevumā ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata. Saturā un struktūrā tas būtiski atšķiras no iepriekšējās mācību grāmatas. Komplektizdevums sniedz skolēniem aktuālas un plašas zināšanas un izpratni par Latvijas dabas un cilvēka ģeogrāfiju, kā arī palīdz apgūt šo mācību priekšmetu ar interesi un aizrautību un organizēt mācīšanās procesu, jo tajā iekļauti uzdevumi zināšanu un prasmju pārbaudei.

Mācību grāmatā ir ietvertas piecas nodaļas: Latvijas teritorijas un valsts veidošanās; cilvēka dzīves un darbības vide; iedzīvotāji un apdzīvojums; saimniecība; Latvija pasaulē.

Iesaki draugiem