Apraksts

Jaunā darba burtnīca ģeogrāfijā 9. klasei veidota saskaņā ar mācību priekšmeta pamatizglītības standartu. Mācību līdzeklī uzdevumi ir sakārtoti atbilstoši jaunās mācību grāmatas Gunta Šustere “Latvijas ģeogrāfija 9. klasei” piecām nodaļām: Latvijas teritorijas un valsts veidošanās, cilvēka dzīves un darbības vide, iedzīvotāji un apdzīvojums, saimniecība, Latvija pasaulē.
Darba burtnīcā iekļauti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi, kuri palīdzēs zināšanu un prasmju veidošanai un nostiprināšanai, kā arī rosinās skolēnu radošo darbību.

Iesaki draugiem