Apraksts

Guntas Šusteres veidotais komplektizdevums “Latvijas ģeogrāfija 9. klasei” veidots atbilstoši pamatizglītības standartam ģeogrāfijā. Mācību komplektizdevumā ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata. Saturā un struktūrā tas būtiski atšķiras no iepriekšējās mācību grāmatas. Komplektizdevums sniedz skolēniem aktuālas un plašas zināšanas un izpratni par Latvijas dabas un cilvēka ģeogrāfiju, kā arī palīdz apgūt šo mācību priekšmetu ar interesi un aizrautību un organizēt mācīšanās procesu, jo tajā iekļauti uzdevumi zināšanu un prasmju pārbaudei. Mācību grāmatā ir ietvertas piecas nodaļas: Latvijas teritorijas un valsts veidošanās; cilvēka dzīves un darbības vide; iedzīvotāji un apdzīvojums; saimniecība; Latvija pasaulē.

Lai atvieglotu pedagogu darbu un nodrošinātu daudzpusīgu mācību procesu, izmantojot arī IKT prasmes, kopš 2015. gada augusta mācību e-grāmatā ir iekļautas jaunas darba lapas, fotogrāfijas un ārējās resursi, kuru atlasi un izvērtēšanu ir veikušas autores Gunta Šustere un Dace Markota.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem