Apraksts

Mācību komplekts izmantojams mazākumtautību skolas 1. klasē pēc ābeces (АБэВэГэДэйка) mācību vielas apgūšanas. Komplektizdevuma „День за днём” izveidošanai par pamatu izmantoti mācību materiāli no iepriekš izdotā mācību līdzekļu komplekta АБэВэГэДэйка”/ krievu (dzimtā) valoda 1. klasei.
Darba burtnīcā iekļauti vingrinājumi vielas nostiprināšanai un atkārtošanai.

Iesaki draugiem