Apraksts

Metodiskais līdzeklis skolotājiem ir veidots atbilstoši mācību grāmatas saturam un nodrošina daudzveidīgu un radošu mācību procesu. Tajā atspoguļoti mācīšanas mērķi un uzdevumi, komplektizdevuma koncepcija un struktūra, mācību priekšmeta programma un metodiski ieteikumi skolotājiem.

Iesaki draugiem