Apraksts

Lasāmā grāmata lietderīgi papildina komplektizdevumu, nodrošinot mācību darba organizācijas formu un mācību metožu daudzveidību.
Grāmata izmantojama skolēnu lasīšanas un runas prasmes attīstīšanai. Grāmatā ievietotie teksti (pasakas, mīklas, sakāmvārdi, dzejoļi, stāsti, apraksti) un uzdevumi sniedz skolēniem elementāru priekšstatu par literatūru: attīsta tēlaino domāšanu, estētisko gaumi, daiļdarba satura izpratni, māca uztvert darba galveno domu, sadalīt tekstu saturiski loģiskās daļās. Grāmatas saturs bagātina skolēnu priekšstatus par apkārtējo pasauli, veicinot bērnu integrāciju konkrētā vidē.

Iesaki draugiem