Apraksts

Mācību grāmatā ir ietverts nepieciešamais teorētiskais materiāls, kā arī doti vingrinājumi, uzdevumi un teksti mācību prasmju veidošanai un attīstībai. Mācību grāmatas izmantošana veicinās skolēnu vispārīgo attīstību, sekmēs apzinātu un dziļu zināšanu apguvi, kā arī skolēnu patstāvību un radošo aktivitāti. Grāmatas saturs atbilst skolēnu vecumam, mācību vielu skolēni apgūst, izmantojot dažādas interaktīvas darba formas, izpildot daudzveidīgus vingrinājumus un meklējot pareizās atbildes uz dažādiem atjautības uzdevumiem.

Iesaki draugiem