Apraksts

Darba burtnīcas otrā daļa veidota, pamatojoties uz Z. Melbārdes, M. Rozītes, L. Zelčas ”Pasaules ģeogrāfija vidusskolai” otro mācību grāmatu un saturiski to papildina. Darba burtnīcā iekļautie dažādu veidu un grūtības pakāpes uzdevumi palīdzēs labāk izprast mācību grāmatā ietvertos tematus, paplašinās skolēnu redzesloku un nostiprinās prasmes analizēt tekstu, kā arī izmantot kartogrāfisko materiālu un citus informācijas avotus. Burtnīcā īpaši akcentētas prasmes analizēt statistisko informāciju, to apkopot un izdarīt secinājumus.

Iesaki draugiem