Apraksts

Metodiskais līdzeklis ir komplektizdevuma „Pasaules ģeogrāfija vidusskolai” sastāvdaļa. Tas skolotājiem atvieglos darbu ar Z. Melbārdes, M. Rozītes un L. Zelčas mācību grāmatas „Pasaules ģeogrāfija vidusskolai” pirmo daļu. Skolotāja grāmata satur mācību rogrammu un tematisko plānojumu, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas principus, pārbaudes darbus un dažādus metodiskos ieteikumus.

Iesaki draugiem