Apraksts

”Pasaules ģeogrāfija vidusskolai” otrā mācību grāmata ir pirmās daļas turpinājums un abas kopā nodrošina Vispārējās vidējās izglītības ģeogrāfijas mācību standartā izvirzīto prasību sasniegšanu. Grāmatas bagātīgais vizuālais materiāls – kartes, diagrammas, fotoattēli – veicina satura veiksmīgāku apgūšanu. Katra temata noslēgumā dotie jautājumi un uzdevumi, kā arī kopsavilkums un uzdevumi paškontrolei nodaļas beigās ļauj skolēnam pārbaudīt zināšanas un prasmes.
Otrajā mācību grāmatas daļā ietverti šādi temati: pasaules saimniecības struktūra; dabas resursu krājumi, nodrošinājums un patēriņa ģeogrāfija; darbaspēka resursu nodrošinājums un reģionālās atšķirības; starptautiskās tirdzniecības ģeogrāfija un preču plūsmas; globalizācija – objektīvs pasaules attīstības process.

Iesaki draugiem