Apraksts

Komplektizdevums pasaules ģeogrāfijā vidusskolai sastāv no mācību grāmatas, skolotāja grāmatas un darba burtnīcas skolēniem. Komplektizdevumu apstiprinājusi LR IZM 2009. gadā.
Mācību grāmata ”Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1” nodrošina Vispārējās vidējās izglītības standartā ģeogrāfijā izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Tā ir jaunās mācību līdzekļu sērijas vidusskolēniem ”Nāc!” daļa.
Jaunās mācību grāmatas sešās nodaļās aplūkotas pasaules telpiskās struktūras, dabas procesu un cilvēka savstarpējā mijiedarbība, kā arī iedzīvotāju un kultūras ģeogrāfijas jautājumi.
Mācību grāmata satur daudzveidīgu vizuālo materiālu (kartes, zīmējumus, diagrammas, fotoattēlus), kā arī statistikas datus un papildinformāciju skolēniem. Grāmata palīdz skolēnam organizēt mācīšanās procesu, jo iekļauti uzdevumi zināšanu un prasmju pārbaudei, jēdzienu skaidrojošā vārdnīca un ģeogrāfisko nosaukumu rādītājs.

Iesaki draugiem