Apraksts

Mūzikas burtnīca izmantojama kopā ar I. Vasmaņa, I. Vasmanes un I. Grauzdiņas mācību grāmatu “Mūzika 9. klasei”. Burtnīcas uzdevumi sakārtoti tā, lai skolēns varētu patstāvīgi nostiprināt mūzikas stundās apgūto teorētisko materiālu, spētu atpazīt un strādāt ar zināmiem skaņdarbiem, kā arī attīstītu prasmes saskatīt savstarpējo saikni starp dažādiem mākslas veidiem un kultūras dzīves parādībām.

Iesaki draugiem