Apraksts

Skolotāja grāmatā dots izsmeļošs satura plānojums, noderīgi metodiski ierosinājumi, kā arī materiāls sadaļā „Stundu pa stundai” un pārbaudes darbu paraugi.
Komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem