Apraksts

Skolotāja grāmatā dots izsmeļošs mācību satura plānojums, noderīgi metodiski ierosinājumi, daudzveidīgi uzdevumi, tēmas diskusijai un patstāvīgajam darbam, kā arī pārbaudes darbu paraugi.

Iesaki draugiem