Apraksts

Mācību komplekts „Mūzika 9. klasei” noslēdz autoru I. Vilkārses, I. Čerpinskas, I. Grauzdiņas, I. Vasmanes un I. Vasmaņa izstrādāto mācību komplektizdevumu ciklu pamatskolai.
Mācību grāmata sniedz ieskatu, kā dažādu zemju un laikmetu mūzikā skan tēmas, kuras var saukt par mūžīgām: cilvēks un viņa izjūtas, daba, tauta un tēvzeme, labais un ļaunais. Mūzikas mācību grāmatā liela vieta ierādīta mūzikas saskarsmei ar citām mākslām, dažādām dzīves un kultūras dzīves parādībām, akcentēta stundās gūto zināšanu praktiskā pielietojamība. Īpaša uzmanība pievērsta iepriekšējos gados apgūtās vielas atkārtošanai un zināšanu sistematizēšanai.
Mācību komplektā „Mūzika 9. klasei” ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem