Apraksts

Mācību vārdnīca domāta skolēniem, kuri apgūst krievu valodu kā otro svešvalodu pēc mācību grāmatas “Слово. Krievu valoda 7. klasei”. Vārdnīcai ir 2 daļas. Pirmajā daļā alfabēta kārtībā ievietoti vārdi un izteicieni, kas palīdzēs ātrāk uztvert mācību grāmatas tekstus un darba burtnīcas vingrinājumus. Vārdnīcas otrā daļa ir sakārtota tematiski, tajā iekļauts leksikas minimums, kas nepieciešams intenču apgūšanai. Ar šo daļu skolēni strādā patstāvīgi, aktivizējot apgūtā vārdu krājuma lietošanu.

Iesaki draugiem