Apraksts

Komplektizdevums “Слово” pamatskolai tiek pārstrādāts un pilnveidots atbilstoši Pamatizglītības standartam svešvalodā. “Слово” 6. klasei ir apstiprināts LR IZM un izdots 2007. gadā, 7. klasei – 2008. gadā. Mācību saturs ir vienkāršots, ņemot vērā skolotāju ieteikumus. Komplektizdevumā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, audiodisks, skolotāja grāmata.
Skolotāja grāmatā ir piedāvāta mācību programma, vielas tematiskais plānojums, sniegti metodiski ieteikumi mācību procesa organizēšanai.

Iesaki draugiem