Apraksts

Komplektizdevums “Слово” pamatskolai tiek pārstrādāts un pilnveidots atbilstoši Pamatizglītības standartam svešvalodā. “Слово” 6. klasei ir apstiprināts LR IZM un izdots 2007. gadā, 7. klasei – 2008. gadā. Mācību saturs ir vienkāršots, ņemot vērā skolotāju ieteikumus. Komplektizdevumā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, audiodisks, skolotāja grāmata.
Darba burtnīcā ievietoti vingrinājumi vielas nostiprināšanai un atkārtošanai, kā arī testi apgūto zināšanu pārbaudei.

Iesaki draugiem