Apraksts

Darba burtnīcas piedāvā plašu, ilustrētu uzdevumu klāstu, kas palīdz labāk apgūt mācību vielu – gan angļu valodas gramatiku, gan sarunvalodu un rakstu valodu. Tās ietver tabulas, kas īsi un kodolīgi formulē galvenos gramatikas pamatlikumus un palīdz tos labāk iegaumēt. Būrtnīcas piedāvā krustvārdu mīklas, kas palīdz skolēnam nostiprināt apgūto vārdu krājumu, un tās satur pašpārbaudes uzdevumu sadaļas, kas palīdz sagatavoties pārbaudes darbiem katras tēmas noslēgumā.

Iesaki draugiem