Apraksts

Darba burtnīcas piedāvā plašu, ilustrētu uzdevumu klāstu, kas palīdz labāk apgūt mācību vielu – gan angļu valodas gramatiku, gan sarunvalodu un rakstu valodu. Tās ietver tabulas, kas īsi un kodolīgi formulē galvenos gramatikas pamatlikumus un palīdz tos labāk iegaumēt. Burtnīcas piedāvā krustvārdu mīklas, kas palīdz skolēnam nostiprināt apgūto vārdu krājumu, un tās satur pašpārbaudes uzdevumu sadaļas, kas palīdz sagatavoties pārbaudes darbiem katras tēmas noslēgumā.

Darba burtnīcai ir pievienoti audiofaili. Pievienoto saturu apzīmē ikonas blakus klausīšanās tekstam.

Iesaki draugiem