Apraksts

Skolotāja grāmata sniedz detalizētus ieteikumus, kā labāk izmantot mācību grāmatas materiālus un piedāvā ieteikumus mācību stundu organizēšanā un idejas, kā padarīt stundas saistošas ikvienam skolēnam. Tajā doti padomi, kā strādāt ar klasēm, kurās mācās skolēni ar atšķirīgu zināšanu līmeni un izskaidroti uzdevumu un pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji.
Skolotāja grāmatā iekļautos materiālus var izdrukāt.

Iesaki draugiem