Apraksts

Testu burtnīca piedāvā desmit pārbaudes darbus – pa vienam katrā nodaļā apgūtajai tēmai, – kurus skolotājs vērtē pēc apraksta saskaņā ar precīzi izstrādātu punktu sistēmu.

Testu burtnīcā iekļautos materiālus var izdrukāt.

Iesaki draugiem