Apraksts

Jauns, vizuāls mācību līdzeklis ikvienam angļu valodas interesentam!
Visaptveroša, vizuāla angļu valodas gramatikas rokasgrāmata ar vienkāršiem skaidrojumiem, kas ir ideāli piemēroti visu valodas līmeņu apguvējiem.

Šī gramatikas rokasgrāmata ir pārskatāma un ērti lietojama. Tā veidota, pamatojoties uz inovatīvām vizuālās apmācības metodēm, un ir piemērota pašmācībai.

Daudzveidīgie piemēri palīdzēs izprast, kāpēc katrā konkrētajā gadījumā labāk lietot attiecīgo vārdu, izteicienu vai gramatisko laiku.

Grāmata ietver galvenās gramatikas tēmas, kas noteiktas CEFR, starptautiskā angļu valodas apmācības standarta, A1–C1 līmeņu iegūšanai.

Britu angļu valodas konsultante
Daiena Hola (Diana Hall) ir nodarbojusies ar angļu valodas studijām vairāk nekā 30 gadus gan kā skolotāja, gan arī kā redaktore, izdevēja un rakstniece. Viņa ir izdevusi vairākas grāmatas par vispārējo angļu valodas apmācību un gramatiku lielākajās angļu valodas mācību grāmatu izdevniecībās. Autorei ir maģistra grāds lietišķajā lingvistikā.

Amerikāņu angļu valodas konsultante
Profesore Sūzana Bardūna (Susan Barduhn) ir pieredzējusi angļu valodas pasniedzēja un vairāku publikāciju autore. Papildus angļu valodas kursu vadīšanai vismaz četros dažādos kontinentos viņa ir darbojusies vairākās institūcijās, būdama Starptautiskās Angļu valodas kā svešvalodas skolotāju asociācijas (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) prezidente un Britu padomes (The British Council) un ASV Valsts departamenta (US State Department) padomdevēja.

No angļu valodas tulkojusi Inga Harmsone.

Iesaki draugiem