Apraksts

Šis angļu valodas apmācības kurss palīdzēs jums pakāpeniski apgūt angļu valodas pamatus. Grāmatā ietverto tematu loks ir samērā plašs. Tas ļaus diezgan droši justies ceļojuma laikā, kā arī uzņemot ciemiņus Latvijā.
Grāmatā jūs atradīsiet: skaidri un vienkārši izklāstītus angļu valodas gramatikas principus; angļu valodas vārdu izrunas skaidrojumus; norādes par amerikāņu angļu valodas varianta atšķirībām; dialogus par dažādām tēmām; nelielus humoristiskus lasāmos tekstus; vingrinājumus apgūtās vielas nostiprināšanai; pielikumu ar gramatikas tabulām; īsu angļu-latviešu un latviešu-angļu vārdnīcu grāmatas beigās.

Iesaki draugiem