Apraksts

„Pārbaudes darbi literatūrā 6. klasei” ir metodiskais palīglīdzeklis skolotājiem, kas literatūras stundās strādā ar mācību komplektu Ingrīda Strēle, Jānis Strēlis. „Literatūra 6. klasei”.

Tie atbilst mācību priekšmeta „Literatūra” programmai un izmantojami kā tēmas nobeiguma pārbaudes darbi, vērtējami 10 ballu sistēmā.

Pārbaudes darbi tiek piedāvāti divos variantos. Ja tēmai atvēlēts neliels stundu skaits, piemēram, runājot par anekdotēm, piedāvāto darbu var izmantot kā tēmas „Folklora” nobeiguma pārbaudes darbu, jo tajā ir izmantoti dažādu folkloras žanru tekstu fragmenti. Pārbaudes darbus e-formātā ir iespējams izdrukāt.

Publikācijas

Iesaki draugiem