Apraksts

„Pārbaudes darbi literatūrā 4. klasei” ir metodiskais palīglīdzeklis skolotājiem, kas literatūras stundās strādā ar autoru Guntas Sālījumas un Vijas Valteres mācību komplektu „Literatūra 4. klasei”.

Tie atbilst mācību priekšmeta „Literatūra” programmai un izmantojami kā tēmas nobeiguma pārbaudes darbi, vērtējami 10 ballu sistēmā. Pārbaudes darbi tiek piedāvāti divos variantos. Pārbaudes darbus e-formātā iespējams izdrukāt.

Publikācijas

Iesaki draugiem