Apraksts

„Pārbaudes darbi literatūrā 5. klasei” ir metodiskais palīglīdzeklis skolotājiem, kas literatūras stundās strādā ar mācību komplektu Signe Ābola, Inga Zemīte. „Literatūra 5. klasei”.

Tie atbilst mācību priekšmeta „Literatūra” programmai un izmantojami kā tēmas nobeiguma pārbaudes darbi, vērtējami 10 ballu sistēmā.

Pārbaudes darbi tiek piedāvāti divos variantos. Ja tēmai atvēlēts neliels stundu skaits, piemēram, runājot par tēlojumiem, piedāvātos darbus var izmantot kā papildmateriālu, pievēršot skolēnu uzmanību tam, ka latviešu literatūrā ir daudz rakstnieku, kuri ir rakstījuši bērnības atmiņu tēlojumu. Pārbaudes darbus e-formātā ir iespējams izdrukāt.

Publikācijas

Iesaki draugiem