Apraksts

„Pārbaudes darbi literatūrā 9. klasei” ir metodiskais palīglīdzeklis skolotājiem, kas literatūras stundās strādā ar mācību komplektu Lita Silova, Anita Vanaga. „Literatūra 9. klasei”.

Tie atbilst mācību priekšmeta „Literatūra” programmai un izmantojami kā tēmas nobeiguma pārbaudes darbi, vērtējami 10 ballu sistēmā. Pārbaudes darbi tiek piedāvāti divos variantos.

Pārbaudes darbi 9. klasei papildinās jaunos mācību komplektus literatūrā. Pārbaudes darbus e-formātā ir iespējams izdrukāt.

Publikācijas

Iesaki draugiem