Слово. Krievu valoda 9. klasei

2010-09-16

Mācību komplektizdevums G. Pitkeviča, N.Trofimova, E. Isajeva, A. Šmeisa. Слово. Krievu valoda 9. klasei noslēgs pamatskolas 6.-9. klasēm domāto krievu valodas kā svešvalodas mācību līdzekļu sēriju "Слово".

Mācību komplektizdevums G. Pitkeviča, N.Trofimova, E. Isajeva, A. Šmeisa. Слово. Krievu valoda 9. klasei noslēgs pamatskolas 6.-9. klasēm domāto krievu valodas kā svešvalodas mācību līdzekļu sēriju "Слово".

Komplektizdevums ir pārstrādāts un papildināts iepriekš izdotais šo pašu autoru krievu valodas (svešvalodas) mācību līdzekļu komplekts «Слово 3», kuru savā darbā vairāku gadu garumā sekmīgi izmanto daudzās skolās otrās svešvalodas mācīšanai.

Mācību grāmata veidota, balstoties uz komunikatīvā nolūka (intences) principu. Apgūstamais valodas materiāls apkopots gramatikas modeļos, kas papildināti ar piemēriem.
Jaunajā izdevumā mācību viela papildināta ar tekstiem un uzdevumiem, rubriku «Визитная карточка России», kurā skolēni tiek iepazīstināti ar daudzām interesantām Krievijas vietām, vēsturi, kultūru, un zinātnes sasniegumiem. Literārajās lappusēs sniegts ieskats krievu XX gadsimta literatūrā.

Mācību grāmatā, tāpat kā komplektizdevumos 6.–8. klasei, katras tēmas noslēgumā ievietoti uzdevumi skolēnu patstāvīgai zināšanu pārbaudei.
Atsvaidzināts arī mācību grāmatas vizuālais noformējums.

Darba burtnīcas saturs saskaņots ar mācību grāmatā iekļauto vielu. Tā ir papildināta ar jauniem rosinošiem vingrinājumiem, kuros radoši tiek izmantota obligātā minimuma leksika. Katras tēmas noslēgumā ievietoti pārbaudes testi. Burtnīcas beigās ir testi klausīšanās, rakstītprasmes, lasīšanas un runāšanas pārbaudei.

Skolotāja grāmatā iekļautas rekomendācijas darbam ar mācību komplektu, mācību vielas plānojums un novērtēšanas kritēriji. Skolotājiem tiek piedāvāts daudzveidīgs didaktiskais materiāls, aktuāla informācija. Pielikumā klausīšanās teksti.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem